Локомотив ПловдивТопФутбол

Официално: Пуснаха обществената поръчка за “Лаута”! Сумата е 37 млн. без ДДС, отварят офертите на 5 юли

Новата обществена поръчка за довършването на стадион “Локомотив” вече е факт и е видима за всички “черно-бели” привърженици. Поръчката е на стойност 37 млн. лева без ДДС, а офертите ще бъдат отворени след месец на 5 юли.

profittips-the best football tips

Крайният срок за подаване на оферти е 04 юли 2024 (чет), 23:59 часа. Очакванията са фирма “Рудин”, която спечели първата поръчка, също да вземе участие в конкурса.

TribunaPlovdiv.bg публикува текста без редакторска намеса:

Предмет на настоящата поръчка е изпълнение на строително-монтажни работи за реализиране на проект за „Строително-монтажни работи за реализацията на работния инвестиционен проект по части „Благоустрояване и инфраструктура” и Централна трибуна“, част от общинската спортна инфраструктура – стадион „Локомотив“ – град Пловдив“

Предметът на обществената поръчка включва изпълнението на строително-монтажни работи (СМР) за реализацията на работния инвестиционен проект по части „Благоустрояване и инфраструктура” и „Централна трибуна“, част от общинската спортна инфраструктура – стадион „Локомотив“ – град Пловдив, а именно:

Етап 1: „Благоустрояване и инфраструктура”
Етап 5: Събарянето на съществуваща „Централна трибуна“
Етап 5: „Централна трибуна“, находящ се в УПИ VІ-540.81, общ. обсл. и спортни дейности от кв.1 по плана на ВСИ-МО-гр. Пловдив, идентичен с ПИ с идентификатор 56784.540.81 по КК на гр. Пловдив.

Строежът е Втора категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2, б. „д“ от Закон за устройство на територията (ЗУТ), в която попада като съоръжение за спорт, предназначено за трайно задоволяване на обществените потребности в областта на физическото възпитание, спорта и социалния туризъм, за провеждане на спортни, културни и други мероприятия.

Изпълнението на поръчката включва извършването на следните дейности:
– Законосъобразно, качествено и срочно започване, изпълнение и завършване на строителството, включително доставка на строителни продукти, механизация, работна сила и всякакви услуги и дейности, необходими за изпълнение на строителството в съответствие с Техническите спецификации и инвестиционните проекти, съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, всички други действащи нормативни документи и Договора за изпълнението на обществената поръчка;

profittips-the best football tips

2. Получаване на всички необходими становища и разрешения, необходими за извършване на неговата работа, съгласно българското законодателство;
3. Своевременно съставяне на актовете и протоколите по време на строителството в съответствие с изискванията на чл. 163, ал. 2, т. 3 от ЗУТ;
4. Съхраняване и предоставяне при поискване от останалите участници в строителството или от контролен орган на строителните книжа, заповедната книга на строежа по чл. 170, ал. 3 от ЗУТ, актовете и протоколите, съставени по време на строителството, и друга техническа документация по изпълнението на строежа;

5. Доставка, монтаж и пуск на оборудване;
6. Изготвяне на екзекутивна документация съгласно чл. 175 от Закона за устройство на територията и кадастрални заснемания на обекта в необходимия обхват за изпълнение задълженията на Възложителя, произтичащи от чл. 54а, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър;

profittips-the best football tips

7. Проби и изпитвания при завършване на строителните и монтажните работи, където е необходимо;
8. Извършване на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания;
9. Съдействие при организирането и провеждането на необходимите 72-часовите проби при експлоатационни условия на монтираното оборудване, където е необходимо;

10. Отстраняване на недостатъците, установени по време на СМР и при предаването на строежа и въвеждането му в експлоатация;

11. Отстраняване на всички констатирани дефекти в рамките на гаранционния срок;
12. Гаранционно обслужване до изтичане на гаранционния срок;
13. Изпълнение на административните изисквания съгласно приложимата нормативна уредба.

Не изпускай нито една новина за твоя любим отбор! Научавай новините пръв с TribunaPlovdiv.bg. Отвори Фейсбук страницата ни, последвай двете стъпки и ще виждаш новините ни веднага след публикуването им:

Подобни

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

:bg:  :fans:  :topka:  :bira:  :1:  :happy:  :red:  :ole:  :good:  :nazdrave:  :wacko:  :yahoo:  :smqh:  :cry:  :2:  :facepalm:  :blue-white:  :red-white:  :white-black:  :yellow-black: 
 

Back to top button

Установихме, че използвате Adblocker или друг софтуер, който не зарежда цялата версия на сайта ни.

Please consider supporting us by disabling your ad blocker