Палийски с три варианта за нов собственик на Ботев, единият е от чужбина

Новината за оттег­лянето на собствени­ка Георги Самуилов от Ботев разбуни се­риозно духовете в Пловдив и дори хвър­ли в паника доста от феновете. Информа­циите породиха и не малко спекулации, но обобщаването на фактите показва, че картината не е толко­ва страшна. Хронологията на събитията е следната. На 13 фев­руари Георги Самуи­лов е уведомил пре­зидента Ангел Па­лийски и … Продължете с четенето на Палийски с три варианта за нов собственик на Ботев, единият е от чужбина